ώνγκστρεμ

το, Ν
άκλ. φυσ. το άνγκστρεμ.
[ΕΤΥΜΟΛ. 'Αλλη γρφ. τής μονάδας αυτής, σύμφωνα με τη σουηδική προφορά τής λ. angstrom].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.